Petrovdan, 12.jul - praznik Svetih apostola Petra i Pavla

  • Štampa

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava uspomenu na svete apostole Petra i Pavla. Uobičajen narodni naziv za ovaj praznik je Petrovdan.

Petar je bio ribar i zvao se Simon, a Isus mu je dao ime Petar. On je prvi od apostola jasno izrazio veru u
Gospoda rečima: "Ti si Hristos, sin Boga živoga". Apostol Pavle bio je farisej, progonitelj Hristov, i zvao se Savle. Preobrazio se i krenuo za Hristom.

Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Kod Srba Petrovdan je slava pekara i ribara.

Svete apostole istovremeno slave sve pravoslavne crkve koje poštuju Julijanski kalendaru, dok su zapadne hrišćanske crkve ovaj praznik obeležile pre 13 dana, objavivši i veliki hrišćanski jubilej - dva milenijuma od rođenja svetog apostola Pavla.

Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo.

Sveti apostol Petar se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika a reči "Ti si Hristos, Sin Boga Živoga", zapisane u Jevanđeljima, izraz su negove tvrde vere u hrišćansko spasenje pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama.

U "Prologu" episkopa Nikolaja Velimirovića apostol Petar je predstavljen kao "neustrašivi i silni propovednik Jevanđelja", čije se ime pominje posle silaska Svetog Duha na svete apostole i posle besede koju je održao u Jerusalimu, kada je "pridobio i preobratio u hrišćanstvo 3.000 duša".

Predanje kaže da je sveti apostol Petar, nepismeni i prostodušni ribar Simon iz Vitaide, prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju.

Sveti apostol Petar smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao - Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavetu.

U predanju se takođe kaže da mu je Bog poverio vino, pšenicu i ključeve Carstva nebeskog, pa se s tim znamenjem i slika na pravoslavnim ikonama.

Sveti Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere.

U crkvi svetog Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige svetog Petra kao znamenje snage svetitelja u koje ga je okovao car Irod, progonitelj hrišćana. Predanje kaže da  su verige same spale sa ruku i nogu svetitelja na pojavu anđela Božjeg.

Sveti apostol Pavle rodom je iz Tarsa i bio je najpre faarisej Savle i veliki progonitelj hrišćana.

Predanje kaže da je oko deset godina bio mlađi od Hrista sa kojim se nikada nije sreo ali da je u njega poverovao i postao jedan od navećih propovednika i teologa prve hrišcanske crkve.

"Gospod mu se javio... i čudesno ga preobratio u veru Hrišćansku", zapisao je u "Prologu" episkop Nikolaj Velimirović.

Ovaj zapis vladike Nikolaja odnosi se na događaj na putu za Damask i viziju svetog apostola Pavla kome se Isus obraća rečima "O Savle zašto ti mene goniš".

"Kršten i uveden u službu apostolsku sa plemenitom vernošću" i, kako kaže predanje, propovedao je Jevanđelje od Arabije do Španije.

Oba svetitelja pogubio je u Rimu car Neron, veliki progonitelj hrišćana.

Ovaj praznik je u Srbiji poznat kao Petrovdan i obeležava se kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica.

Petrovdanskim slavljem završava se petrovski post i počinje pričest vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve.