Free Premuim Templates by BIGTheme

Oglas za zakup javnih površina za vreme manifestacija "Župska berba 2016" i "Sajam vina 2016"

Opština Aleksandrovac javnim nadmetanjem daje u zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata za vreme privredno-turističke manifestacije „Župska berba 2016“ i “Međunarodni sajam vina 2016”, za obavljanje ugostiteljske delatnosti ( tradicionalna jela, roštilj, pečenje i sl. ), u vremenu od 21. do 25. septembra 2016. godine i to:

Položaj lokacije

Dimenzije i površina lokacije ( m² )

Početni iznos kom.takse za licitaciju   (din/m²)

Početni  iznos  za  licitaciju ( din )

kod stare pošte – breza

6,0 x 8,00 = 48

3.000,00

144.000,00

terasa hotela „Grozd“

5,00 x 25,00= 125

1.200,00

150.000,00

Kod bivše „Komercijalne banke“ – centar

10,00 x 5,00= 50

3.000,00

150.000,00

Kod prodavnice „Neoplanta“- centar

5,00 x 11,00 = 55

3.000,00

165.000,00

kod kuće „Veličkovića“

9,00 x 4,00 =  36 

3.000,00

108.000,00

Ispod prodavnice „Perišić“(Plima Pek)

6,00 x 4,00= 24 

3.000,00

72.000,00

 Lokacija za postavljanje zabavnog parka  i igara za decu na lokaciji  „parkinghale sportova“ u Kruševačkoj ulici po početnoj ceni od 400.000,00 dinara na period od mesec dana počev od 12. septembra 2016. godine.

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna lica i preduzetnici koji podnesu dokaz o registraciji preduzeća ili radnje za obavljanje određene delatnosti i dokaz o uplati depozita od 20% od početne cene lokacije koju licitiraju na podračun Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava “Župska berba”, broj računa 840-741531843-77.
Ukoliko učesnik koji je izlicitirao lokaciju ne zaključi ugovor o zakupu ili odustane od lokacije gubi pravo na povraćaj depozita.

Javna licitacija za davanje u zakup lokacija  obaviće se dana 07. septembra 2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Aleksandrovac – velika sala u ulici Jaše Petrović, br. 26.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na br.tel: 037 35 52 440

Share

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus