Rimske terme pod padinama Goča

  • Štampa

Neočekivano otkriće kraljevačkih arheologa u seocetu Pleš, nedaleko od Aleksandrovca. Stručnjaci se nadaju da će u daljim istraživanjima naići i na rimsku vilu iz petog veka

 

 KRALjEVAČKI stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika otkrili su ostatke rimskih termi u selu Pleš nedaleko od Aleksandrovca za koje se pretpostavlja da potiču iz trećeg veka. Arheolozi su, kako saznajemo, izašli na teren iz potpuno drugih razloga, a otkriće je i njih same iznenadilo.

- Meštani Jablanice, zaseoka sela Pleš su imali želju da na starom, kultnom mestu poznatom pod nazivom Manastir Svetog Ilije podignu novi hram - predočava za „Novosti“ rukovodilac projekta mr Marija Marić, stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika Kraljevo. - Zavod je morao da propiše uslove za dalju gradnju. Tako su započeta zaštitna istraživanja crkve prošlog ponedeljka, ali smo u međuvremenu krenuli da otkrivamo revolucionarne nalaze.

Ispod prvih slojeva zemlje na mestu gde se svet okupljao na Svetog Iliju stručnjaci su krenuli da pronalaze antički materijal koji je upućivao na profani karakter građevine. Naišli su na hidraulični malter i delove podnog grejanja, koji svedoče da su u pitanju rimske terme.

- Kako je prostor bio očišćen kada je ušao u upotrebu kao crkva, potpuno smo izgubili arheološke slojeve unutar samog objekta - objašnjava naša sagorovnica. - Još nemamo podatke koliko dugo je objekat korišćen kao crkva, koja je očigledno u nekom trenutku nastala zahvaljujući sličnostima delova arhitekture sa rimskim termama.

Marija Marić i njen kolega iz Zavoda Aleksandar Matović, arhitektonski tehničar, nadaju se da će u daljim istraživanjima naići na rimsku vilu, karakterističan arhitekonski sklop koji se na prostoru centralnog Balkana pojavljuje od trećeg do petog veka.

 

 - Otkriće rimskih termi je veoma značajno iz više aspekata. Jer, samo je nekoliko sličnih objekata iskopano u Srbiji u ruralnim sredinama izvan urbanih jezgra antičkih gradova, a same vile rustike u Srbiji predstavljaju nedorečenu pojavu s obzirom na stepen istraženosti - iznosi mr Marić. - U smislu zaštite kulturnog nasleđa, lokalitet je poseban konzervatorski izazov, jer predstavlja do sada retko istraženu pojavu na ovom prostoru i baca posebno svetlo na život i organizaciju antičkih ekonomskih aktivnosti na župskim padinama Goča.

REZULTATI

PRELIMINARNI rezultati istraživanja govore da iza termi možda postoji i vila rustika. Ukoliko se te pretpostavke pokažu kao istinite, to bi značilo da je u Plešu boravio lokalni moćnik i aristokrata koji je rukovodio sistemom eksploatacije prirodnih resursa - rudarstvom i poljoprivredom. Mr Marija Marić napominje da posebnu važnost imaju rude zlata, srebra, olova na Goču i da se centralni Balkan u antičkom ekonomskom smislu mora posmatrati kroz eksploataciju ovog resursa.

izvor:novosti.rs, S.Babović