Free Premuim Templates by BIGTheme

U toku arheološka istraživanja na Kozniku

U toku su arheološka istraživanja srednjovekovnog grada Koznika koja će trajati tokom meseca novembra a sve u zavisnosti od vremenskih prilika.

U ovoj fazi istraživanja su fokusirana na podgrađe koje se nalazi ispod centralnog gradskog utvrđenja a prostiralo se prema južnoj strani i zahvatilo je više hektara površine.

Na terenu koji je danas pretvoren u njive i pašnjake ostalo je nešto od gradskih zidina podgrađa koje je bilo slabije utvrđeno. Vidljive su mnogobrojne zakopine nekadašnjih zgrada - verovatno trgovine, zanatske radionice i drugo što je bilo u funkciji grada.
Koznik je bio izuzetno značajna strateška tačka sa koje se kontrolisao najveći deo Župe i doline Rasine i pristupnom putu od Karaule prema Grčaku. Grad je vidljiv sa područja Župe sa raznih tačaka što takođe na svoj način govori da je Koznik ne samo strateška tačka, vojna fortifikacija, već i značajan župni grad odakle su feudalci gospodarili svojim feudalnim posedima na ovom prostoru, posebno u vinogradarskoj Župi koja je i tada imala pored drugih obaveza i obavezu da grad snabdeva vinom.
Srednjovekovni grad Koznik se nalazi na oko 8 km zapadno od Aleksandrovca i 10 km severozapadno od Brusa, na padini planine Željin, na desnoj obali reke Rasine.
Opširnije o srednjovekovnom gradu KOZNIK OVDE

Share

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus