Free Premuim Templates by BIGTheme

BERBA STONOG GROŽĐA

Berba grožđa predstavlja ne manje važnu agrotehničku meru pa joj treba prići na kvalitetan i stručan način. Datum početka berbe u velikoj meri zavisi od agroekoloških uslova, u najvećem delu od klimatskih prilika tokom vegetacije. Kišovito proleće i velike temperaturne oscilacije u periodu vegetacije i odvijanja fenofaza, utiču na kasnije sazrevanje grožđa.

 Specifičnosti berbe stonih sorti vinove loze ogledaju se u sledećem: na početku vrši setzv. probirna berba, u više navrata, biraju se zreli lepo formirani i zdravi grozdovi, ujednačenih bobica - po krupnoći, obliku i boji, prijatnog ukusa sa povoljnim odnosom šećera i kiselina. Berba se izvodi po suvom umereno toplom vremenu, da bi grožđe duže sačuvalo svoj kvalitet. Prilikom berbe, ubrani grozd se mora dobro pregledati, i sa njega odstraniti oštećene i nedovoljno sazrele bobice, kao i peteljčice sa kojih su otpale bobice. Grozdovi se slažu u jednom redu sa peteljkom sakrivenom da se ne vidi. 

Za berbu treba koristiti specifične makaze tanjeg vrha, ili nož. Prilikom berbe grozd se drži za peteljku i vodi se računa da se pepeljak ne skine jer pozitivno utiče na kvalitet. Važno je istaći da vreme od berbe do mesta prodaje ili hladnjače treba biti što kraće, da grožđe nije izloženo u podnevnim satima ekstremnim temperaturama. U savremenoj proizvodnji i prodaji stonog grožđa ekstra kvaliteta ambalaži i pakovanju se pridaje veliki značaj (pakovanje u manjim, kartonskim kutijama, fizički odvojeni grozdovi i sl. )

 Čuvanje stonog grožđa se vrši u hladnjačama, u uslovima kontrolisane atmosphere. Kao i ostalo voće i grožđe ima kategorije tj. klase prilikom pakovanja i prodaje: Ekstra, I ili II klasa u zavisnosti od krupnoće grozda i krupnoće bobica. 

Da bi se ostvarilo sve gore navedeno, osim sortnih karakteristika i uobičajenih agrotehničkih mera koje se primjenjuju u vinogradima, stone sorte vinove loze zahtijevaju par specifičnih mera zelene rezidbe: proređivanja cvetova i cvasti, prstenovanje lastara, proređivanje i pinciranje grozdova. Ove mere se sprovode u određenim momentima fenofaza, u zavisnosti od toga kojoj epohi zrenja pripada stona sorta, i područja gajenja. Bez sprovođenja ovih operacija ne možemo očekivati kvalitet grožđa koji traži tržište.                                                                                                                              

Izvor: psss.rs, Novković Sneška,

Share

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus