Služba

Broj telefona

Opština Aleksandrovac

037/3751-029 centrala

Policijska uprava Aleksandrovac. 192
Vatrogasna služba 193
Hitna Pomoć 194
Dom zdravlja 037/3751-678
Apoteka Dom zdravlja 037/751- 048
Apoteka Hrast 037/3751-488
Apoteka Higija 037/3752-881
Autobuska stanica 037/3556-240
Dom kulture 037/3552-181
Elektrodistribucija 037/3552-101
Veterinarska stanica 037/3751-236
Sportski centar Župa 037/3754-584
Biblioteka 037/3552-677
Zavičajni muzej Župe 037/3552-326
Muzej vinarstva i vinogradarstva 037/3554-596
Turistička organizacija 037/3554-404
Informativni centar 037/3552-716
Centar za Socijalni rad 037/3751-276
JKSP “Aleksandrovac” 037/3552-303
JP Poslovni centar “Župa-Aleksandrovac” 037/3556-024
PU “Naša Radost” 037/3552-083
Srednja škola “Sveti Trifun” 037/3751-117
Narodna biblioteka Aleksandrovac 037/3552-677
OŠ “Aca Aleksić” 037/3552-151
OŠ “Ivo Lola Ribar” 037/3554-353