Poljane sa svih strana okružuju centar vinogorja – Aleksandrovac.

Poljane u Župi su građene u vinogradima kako bi seljaci-vinogradari sa okolnih planina (Kopaonik, Goč, Željin…) mogli da ostanu po nekoliko dana kako bi obavili sve radove u vinogradu.

Poljane su postojale još od davnina u župskom vinogorju, i to na određenim mestima, koja su bila najpogodnija za izgradnju.  Zna se da su u jednoj poljani preovladavali vinogradari iz jednog ili više susednih planinskih sela. Poljane se na prvi pogled ne razlikuju od sela, ali kad se u njih uđe, vide se razlike: sokaci su uski, zgrade su pribijene jedna uz drugu, sa malim dvorištem ili ga uopšte nema.

U poljanama su bili smešteni vinogradari u doba radova, za vreme berbe, kada je u poljane dolazio veći broj ljudi. Tada su donosili  iz sela i potrebno posuđe, koje se vraćalo  kad se berba završi. Sve su ređe ovakve pojave. Kada se završi berba i radovi, poljane bi opustele. U njima su ostajali čuvari – „poljaci“, kojima se plaćalo u novcu ili u naturi (grožđe, vino…). U novije vreme, otkada je većina poljana stalno naseljena, čuvara više i nema.

Posle podizanja novih vinograda, obnavljane su starije i izgrađivane nove zgrade, sa podrumima, većinom na sprat. U prizemlju (podrumu) su se nalazile radne prostorije a na spratu su se nalazile prostorije za radnike.
Danas u Župi postoje 24 poljane, u kojima se broj zgrada kreće od 20 do 200 ali su gotovo sve ruinirane. Još nije kasno da se obnove. Trebalo bi uraditi konzervaciju pojedinih objekata-poljanskih podruma.

U prošlosti u Aleksandrovačkoj župi se nalazilo oko 70 poljana. Danas postoje sledeće:

 • Botunjska poljana
 • Boćka poljana
 • Borje veliko
 • Borje malo
 • Crvena Jabuka
 • Drenča
 • Golubovac
 • Jaruška poljana
 • Ježevica
 • Kaluđerka
 • Kruševica
 • Kumanac
 • Lukarevina
 • Markovina
 • Parčinska poljana
 • Pokrp
 • Pribojevac
 • Raklja velika
 • Raklja mala
 • Smonice
 • Stanjevo donje
 • Stanjevo gornje
 • Staračka
 • Vukov Do

Poljane treba namenski obnoviti i ponuditi turistima. Najbolji primer obnove starih kuća i imanja daje nam Etno-selo LATKOVAC.