Pleš 06.08.2021. Meštani sela Gornje Župe aleksandrovačke (MZ Pleš, Grčak i Boturići) odlučni su u odbrani Rađevice da ne postane kamenolom, i pored podnetih krivičnih prijava od strane investitora.

U sredu 04. avgusta investitor je posetio Rađevice sa saradnicima ali “brzom akcijom meštana, njih petnaestak dežurnih, koji su zarad odbrane ognjišta napustili radove u polju i došli na Rađevice kako bi ponovo dali do znanja da kompromisa i ustupka nema”.

U prepodnevnim satima meštani su se, po dojavi da je investitor opet došao na Rađevice, okupili i ponovo mu stavili do znanja da tu nema šta da traži i nakon toga u večernjim satima na prilaznom putu postavili barikadu od balvana i krst jer kako kažu “samo nam je Bog ostao kao vera u pomoć i mi sami sebi. Svi ostali koji su izabrani da štite interes naroda su nam okrenuli leđa…”

Potom 05. avgusta podnete su krivične prijave protiv pojedinih meštana, odnosno članova Odbora “Spasimo Rađevice”, od strane investitora čime se situacija na neki način pogoršala jer su meštani postali ogorčeniji ali u isto vreme i odlučniji u nameri da odbrane svoju Rađevicu – svoje ognjište i zavičaj.