Bucini dani 2022 održaće se u Aleksandrovcu od 20. do 26.juna pod sloganoma U KORAK SA VREMENOM.

Tokom manifestacije u gradskom Domu kulture, koji nosi ime Milosav Buca Mirković. biće izvedeno 6 predstava, od kojih 5 u takmičarskom delu.