Uredbu kojom je proglašen Predeo izuzetnih odlika „Željin“, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja, svrstan u ΙΙ kategoriju zaštite usvojila je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 28. jula 2022. godine.Predeo izuzetnih odlika „Željin“ pozicioniran je u centralnom delu Srbije, na području grada Kraljeva i opština Aleksandrovac i Raška. Stavljen je pod zaštitu kako bi se očuvala hidrografska mreža koja je dosta gusta i čini je mnoštvo izvora, reka i potoka, kao i bukove šume u centralnom planinskom delu i hrastove šume u nižem delu planine. PIO „Željinˮ predstavlja i „Odabrana područja za dnevne leptire u Srbijiˮ, a delovi ovog predela su i potencijalna područja „NATURA 2000“ ekološke mreže.

Površina Predela izuzetnih odlika „Željin” iznosi 6.379,09 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 3,07%, II stepenom 3,15% i III stepenom 93,78% ukupne površine zaštićenog područja.
foto:Sipac