Aleksandrovac 19.10.2022. Ekipa arheologa iz Kraljeva već nekoliko dana radi na lokalitetu Jablanica u Plešu i na ranije otkrivenim temeljima rimskog kupatila iz 3. i 4. veka.

Doktor arheologije Marija Marić, iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, istakla je da je ovo veoma značajan arheološki lokalitet i da je nastavak istraživanja na prethodno otkrivenim temeljima rimskog kupatila.

Očekuje se da će Ministarstvo kulture i dalje ulagati sredstva u istraživačke radove arheoloških nalazišta u Župi.
izvor i foto:Informativna služba DK Aleksandrovac