Srpska pravoslavna crkva 14. februara obeležava praznik Sveti  Trifun. Veruje se da Sveti Trifun štiti sela i naselja od grada i poplava, odnosno da je čuvar vinograda i drugih useva od raznih štetočina.

Posebno u vinogradarskim krajevima Vojvodine, Šumadije, Župe aleksandrovačke i Pomoravlja to je najveći vinarsko-vinogradarski praznik jer je Sveti Trifun zaštitinik i slava vinogradara i gostioničara.

Na taj dan, uz posebnu molitvu i blagoslov sveštenika, vinogradari po prvi put u novoj kalendarskoj godini, odlaze u vinograd i počinju da orezuju lozu u svojim vinogradima. “Valja se” da se na dan Svetog Trifuna poreže barem jedan čokot vinove loze u vinogradu.
Veruje se i da Sveti Trifun na svoj praznik pobode u zemlju ugarak i od tog dana sneg počne da se topi, a veruje se i da sa ovim danom počinje proleće, da se budi priroda i ljubav kod ljudi. 

Takođe, 14. februar je i Dan opštine Aleksandrovac povodom kog se svečano uručuju nagrade i priznanja pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, udruženjima građana za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke , kulture, zdravstvene zaštite, socijalne i dečje zaštite, fizičke kulture, zaštite životne sredine, razvoj lokalne samourpave i drugih vidova stvaralaštva i humanitarnog delovanja opštine Aleksandrovac.

Odlukom SO Aleksandrovac ustanovljene su sledeće nagrade i priznanja:

 Februarska nagrada – najviše priznanje Opštine dodeljuje se za delo koje predstavlja  najvrednije dostignuće  u Opštini i u jednoj godini se može dodeliti jedna nagrada.

 Plaketa Opštine – dodeljuje se za izuzetne  rezultate u dužem periodu u oblastima. Plaketa opštine se može dodeliti istom licu samo jednom.

 Pohvala Opštine – dodeljuje se za postignute uspehe u radu u godini koja prethodi godini dodeljivanja.

Počasni građanin – može se dodeliti pojedincu čija izuzetna dela ili aktivnosti doprinose napretku i afirmaciji Aleksandrovca i bogatijem i humanijem životu njegovih građana. Zvanje počasni građanin može se dodeliti građanima Republike Srbije, osim građana koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Aleksandrovac, kao i stranim državljanima.